Artykuły‎ > ‎

Łatwiej ściągać alimenty z zagranicy

Wydrukowano w Rzeczpospolitej | 30 kwietnia 2011 | Prawo | Marek Domagalski

Zasądzane w krajach Unii alimenty będą szybciej egzekwowane w Polsce: bez potwierdzania wykonalności zagranicznych orzeczeń

Sejm uchwalił stosowną nowelę kodeksu postępowania cywilnego.

Obecnie zagraniczny wyrok alimentacyjny wymaga stwierdzenia jego wykonalności przez polski sąd w specjalnym postępowaniu i uzyskania tzw. klauzuli wykonalności, czynności znacznie prostszej. Zmiana ma polegać na pozostawieniu tylko tej szczątkowej kontroli w postaci klauzuli.

Usprawnienie ściągalności alimentów w relacjach transgranicznych wymusza prawo unijne: rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 z 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w ściąganiu zobowiązań alimentacyjnych, które wejdzie w życie 18 czerwca 2011 r. Tego dnia ma wejść w życie także nowela k.p.c.

Zmiany przepisów proceduralnych mają ułatwić stosowanie tych uproszczonych zasad. Polska jest znana z niskiej ściągalności alimentów, szacowana jest ona na ok. 13 proc., gdy np. we Francji wynosi ok. 75 proc.

Dla dłużników alimentacyjnych zmiana ta może się okazać niekorzystna. W bogatszych krajach zachodnich alimenty są bowiem znacznie wyższe niż w Polsce, a automatyzm egzekwowania zagranicznych orzeczeń   pozbawia polskich dłużników możliwości obrony.

– Wysokość zasądzonych za granicą alimentów stanie się całkowicie niezależna od tego, gdzie mieszka i pracuje zobowiązany do nich. Będziemy więc mieć do czynienia z narzucaniem przez obce państwo polskiemu obywatelowi świadczenia w wysokości wyznaczonej przez obce warunki życia i realia – wskazuje mec. Rafał Wąworek, wiceprezes Stowarzyszenia Centrum Praw Ojca i Dziecka.

Nowela zmienia także ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów: zagranicznym wierzycielom łatwiej teraz będzie uzyskiwać (za pomocą polskich urzędów) informacje o dłużniku: o jego  miejscu zamieszkania, dochodach itp.

etap legislacyjny: skierowana do Senatu

Comments